Overblijven

Overblijfcoördinator
Voor informatie of vragen kunt u terecht bij Josine van Hirtum. Zij is de coördinator van het overblijven.
Via de email: tsojosine@gmail.com .


Algemeen

Sinds 2006 is elke basisschool verantwoordelijk voor de tussen schoolse opvang (TSO).De Bolderik heeft de TSO middels een contract overgedragen aan de ouderraad. De ouderraad heeft voor de dagelijkse leiding een coördinator aangesteld.


Aanmelden

Op de Bolderik bestaat de mogelijkheid om 3 keer per week over te blijven. Dit is op maandag, dinsdag en donderdag. Voor kinderen die op één of meer vaste dagen overblijven, dient u een aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt het formulier vinden via downloads. Indien u tussendoor aanpassingen heeft, dan vindt u een nieuw aanmeldingsformulier in de folderbakken bij de ingangen van de school. Veranderingen moeten altijd schriftelijk worden doorgegeven. Het is de regel dat u uw kind(eren) de week voorafgaande aan een vakantie kunt opgeven voor het overblijven. Instromers kunnen te allen tijde worden aangemeld.


Incidenteel overblijven

Er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van incidenteel overblijven. Hiervoor moet u desbetreffende lijst in de gang bij de klas invullen voor aanvang van de les.

De kosten van het overblijven zijn €1.50 per kind per dag. Na inschrijving ontvangt u een rekening.
De voorkeur gaat uit naar betalingen d.m.v. automatische incasso in 2 termijnen per schooljaar. (september en januari)


De kosten voor het incidentele overblijven zijn € 2.50 per kind per dag. Betaling geschiedt middels een rekening die na de kerst en voor de zomervakantie wordt meegegeven aan Uw kind.Schoolmelk

Bij de lunch schenken we een zuiveldrank naar keuze: melk, yoghurtdrank of chocolademelk. Het alternatief voor zuivel is ranja. De kinderen nemen een lege beker mee naar school, graag voorzien van deksel. Na de lunch nemen de kinderen de beker mee naar huis. U dient deze zelf schoon te maken.Op het aanmeldingsformulier kunt u aankruisen, wat uw kind tussen de middag wil drinken.De medewerkers van de tussenschoolse opvang

We hebben een team van enthousiaste overblijfkrachten. De betrokkenheid bij school is groot. De overblijfkrachten krijgen een vergoeding.


Professionalisering

Door de jaren heen worden er door de overblijfkrachten cursussen gevolgd m.b.t. het overblijven.Voor de kinderen

Belangrijk is dat kinderen tussen de middag zich kunnen vermaken in een ontspannen sfeer. In principe blijft uw kind over in zijn/haar eigen groep.We vinden het belangrijk dat uw kind de mogelijkheid krijgt om rustig te eten. Na het eten kan uw kind kiezen of hij/zij binnen wil spelen ofwel naar buiten wil. Wij houden van openheid en willen het graag horen als u wel of niet tevreden bent.
 
Tijdens het overblijven hebben we geregeld een workshop voor de kinderen. Zo komt Beat-it voor percussie, gaan we de natuur rondom de school verkennen met een natuurpedagoog en komt er een ervaren docent voor extra beweging.


Huisregels

Hieronder volgen enkele huisregels. Ik wil benadrukken dat dit om een beknopte versie gaat.
Het volledig uitgewerkte reglement krijgt u in het begin van het nieuwe schooljaar.


 - 12.00 uur alle kinderen die overblijven eten in hun eigen klas.
 - Kinderen mogen geen chocolade of snoep mee in hun broodtrommel.
 - Om 12.15 uur mogen de kinderen kiezen: buiten of binnen spelen.
 - Alleen op het grasveld wordt gevoetbald.
 - Bij regen wordt er binnen overgebleven en wordt er overgegaan op het regenprogramma.
 - Kinderen die binnen willen blijven, mogen de materialen van het overblijven gebruiken
.

Overblijfcommissie: Josine van Hirtum (coördinator)
 Margot van Uden (directie) 0413 293055

Social Media