De ouderraad


De ouderraad heeft de volgende taken: Klankbordfunctie.


De ouderraad is voor de overige ouders een spreekbuis richting het team van de leerkrachten voor allerlei zaken die zich op en rond school afspelen. Over het algemeen betreft het zaken die voor de hele school gelden (bijv. schoonmaak, op speeltoestellen, regels, overblijven etc.). 


PR en communicatie.


Het uitdragen waar de school voor staat. Dit is zowel een interne (naar ouders toe) als externe (naar buiten de school) verantwoordelijkheid. 


Coördinatie en financiering van activiteiten en evenementen.

Jaarlijks zijn er een groot aantal terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en carnaval, en een aantal adhoc activiteiten. Samen met een of meerdere teamleden coördineren ouderraadsleden de festiviteiten. 

De volgende ouders hebben zitting in de ouderraad: 

Hans Joore (voorzitter) hansjoore.boskamp@planet.nl
Jacqueline Haeve (penningmeester) cj.haeve@planet.nl
Josine van Hirtum
Liesbeth van Ewijk
Paula Koenders
Marleen Ceelen
Geri Scheepers
Vanuit het team neemt Marielle Mengers deel.Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad voert overleg over de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals: onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en de personeelsformatie. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken
instemmingsrecht. De raad bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. De vergaderingen zijn openbaar. De leden worden voor 3 jaar gekozen. Dan vinden er verkiezingen plaats. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. 


De volgende ouders en teamleden hebben zitting in de medezeggenschapsraad: 
Ouderleden
Stefan van Lankvelt (penningmeester, vice-voorzitter) 
Mandy Verhoeven (Arbo) 
Tatie van Daal (contactpersoon OR) 

Teamleden
Karlien Verhoeven  (GMR contactpersoon) 
Mireille de Koning (voorzitter) 
Barbara van Alphen (notulant)

Social Media