Vakantie, vrije dagen en schooltijden

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
16 oktober t/m 20 oktober (aanvang vakantie vrijdag 13 oktober om 12.30 uur)

Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari (aanvang vakantie vrijdag 22 december om 12.30 uur)

Voorjaarsvakantie 
12 februari t/m 16 februari (aanvang vakantie vrijdag 9 februari om 12.30 uur)

Pasen

2 april 

Meivakantie
23 april t/m 4 mei  (aanvang vakantie vrijdag 20 april om 12.30 uur voor onderbouw, overige bouwen na de sportdag) 

Hemelvaart
10 en 11 mei

Pinksteren 

21 mei

Zomervakantie
9 juli t/m 20 augustus (aanvang vakantie vrijdag 6 juli om 12.30 uur) Social Media