Bij ons leer en ontdek je in en om de school

Jij bent welkom

De Bolderik is een openbare basisschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen. We maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ander kenmerk. Wij onderschrijven de lijfspreuk van de Vereniging van Openbaar Onderwijs: “Niet apart, maar samen”. Kinderen kunnen zich ontwikkelen en tot leren komen in een omgeving waarin zij zich prettig en welkom voelen. 

Word de beste versie van jezelf, in verbondenheid met je omgeving

We zien het als onze pedagogisch–didactische opdracht om vanuit ons mensbeeld naar de psychologische basisbehoeften van kinderen te kijken. Dit betekent dat we vanuit de relatie met elkaar, autonomie (=zelfsturing) kunnen ontwikkelen met daarbij de groei in competenties (=vaardigheden). Het kind is de drager van al zijn/haar competenties. Wij zijn van mening dat deze pas tot uiting komen in relatie tot de ander met de volgende 3 uitgangspunten daarin meenemend:

1: We sluiten niemand buiten;

2: We gaan uit van ieders beste bedoelingen;

3: Je bent goed zoals je bent.


De Bolderik biedt ieder kind die kansen die nodig zijn om zichzelf optimaal te ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en persoonlijk gebied. We leggen een stevige basis van kennis en vaardigheden als taal, lezen en rekenen. Daar werken we doelgericht aan.

In een rijke leeromgeving bieden wij kinderen kwalitatief goed onderwijs. Leeractiviteiten binnen èn buiten de school zijn betekenisvol en uitdagend. Op de Bolderik leren kinderen met hun hoofd, hun hart en hun handen. Zo ontdekken kinderen hun eigen talenten en krijgen ze zicht op de talenten van anderen.

Wat wij belangrijk vinden in het leren van kinderen:

• van dingen die je boeien, wil je meestal meer weten;
• dingen die jezelf ontdekt, onthoud je beter;
• dingen die je zelf kunt uitleggen, begrijp je beter;
• dingen die je goed begrijpt, kun je toepassen.

Samenwerken en samen vieren

De Bolderik is een school, waar het vanzelfsprekend is dat er contact is tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Daar hechten we veel waarde aan. Met de ouders bespreken we het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. We bepalen samen de koers en stemmen af waar nodig.

Samenwerking krijgt de aandacht binnen de eigen groep, binnen de verschillende bouwen en in het contact met de ouders. In de groep werken kinderen regelmatig in tweetallen of groepjes aan opdrachten. Binnen de bouwen werken kinderen groepsoverstijgend aan de kernconcepten.

Samen vieren heeft een vaste plek in ons onderwijs. Elke week starten we samen met kinderen, ouders en team de week. Het is hèt moment om ons schoollied te zingen, de jarigen toe te zingen, belangrijk nieuws te delen en aan elkaar te vertellen welke activiteiten er plaatsvinden die week. Voorbeelden van vieringen zijn: het sinterklaasfeest, het kerstbuffet met lampionnenoptocht, schoolkamp groep 8, de eindmusical en de viering waarbij de kinderen alle ouders bedanken voor hun inzet tijdens het schooljaar.

Stichting OOG

Stichting OOG bestaat uit achttien openbare basisscholen met elk hun eigen specialiteit, accent of onderwijsconcept. Iedereen is welkom op onze openbare scholen. Op deze scholen respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen kinderen. Vanuit interesse in elkaars wereld dagen we uit om een kijkje te nemen in andere werelden. Onze scholen zijn een ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en betrokkenen bij het leren van kinderen. Wij werken aan kwalitatief goed onderwijs, vanuit onze overtuiging: OOG voor Ontwikkeling, Kwaliteit en Elkaar!

Social Media