Het Bolderik team

Leren van en met elkaar

De Bolderik biedt ieder kind die kansen die nodig zijn om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Ook de leerkrachten krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Als team hebben we o.a. de scholing ‘pedagogisch tact’ gevolgd. Leerkrachten hebben opleidingen zoals de master SEN/ remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalcoördinator en psychomotorische remedial teaching gevolgd. Daarmee hebben we veel deskundigheid in huis. Jaarlijks wonen leerkrachten workshops bij om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Het team van De Bolderik is voortdurend in beweging!

Overleg in de onder-, midden- en bovenbouw en met de interne begeleider

De Bolderik is verdeeld in drie bouwen. De leerkrachten in een bouw voeren regelmatig overleg met elkaar over het onderwijs en praktische zaken. Door samenwerking in de bouwen leren de leerkrachten van en met elkaar. Door uitwisseling van nieuwe kennis, feedback geven aan elkaar en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is onze school een lerende organisatie. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van en bij het onderwijs aan de kinderen. Voor de leerkrachten is de interne begeleider de vraagbaak als de basisondersteuning voor een kind ontoereikend is. De interne begeleider zoekt in samenspraak met ouders en leerkracht naar passend onderwijs voor het kind.

De Bolderik is een opleidingsschool

We vinden het belangrijk om jonge mensen de kans te bieden om het onderwijs van binnen uit te leren kennen. Ook brengt de begeleiding van en samenwerking met stagiaires actuele kennis en inzichten in de school. We werken samen met onderstaande opleidingsinstituten:

PABO De Kempel, Helmond, Pedagogiek, Fontys Den Bosch, SPW, ROC De Leijgraaf Veghel.

"Leerkrachten, ouders en kinderen zorgen ervoor dat de kinderen het optimale uit zichzelf halen"

“De Bolderik is voor mij een school met een open karakter, de lijntjes zijn kort. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich hier welkom. De drempel is laag, je stapt hier zo binnen en dat mag. Het is een sfeer die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Het is voor mij echt een gevoel van samendoen: Leerkrachten als professionals, ouders als experts over hun kind, de kinderen die allemaal hun eigen talenten hebben. Samen zorgen we ervoor dat kinderen het optimale uit zichzelf halen.

Maar het is ook een school van samen vieren waar het kan, een kleine school waarbinnen iedereen zijn/haar eigen plek heeft, waar iedereen elkaar kent en gezien wordt. We bekijken de zaken altijd positief. Iedereen verdient het vertrouwen om te kunnen zijn wie hij/zij is. Het feit dat ik hier aan mijn 15e jaar bezig ben, zegt veel. Ik heb het hier naar mijn zin."


Linda van Driel

"Hoofd en hart in balans"

"Iedereen is anders even zoals er geen twee stenen op deze aarde hetzelfde zijn. Op De Bolderik wordt elk individu - als kind, ouder/verzorger, collega - oprecht gezien. In samenspraak met elkaar wordt maatwerk geboden. Binnen onze school bieden wij kinderen de ruimte zichzelf te zijn en dat ze goed zijn, zoals ze zijn. De kinderen worden door allerlei soorten leeractiviteiten en werkvormen uitgedaagd tot een maximale ontwikkeling. Hierdoor is er niet alleen sprake van kennisoverdracht, maar ook ruimte voor leren in de breedste zin van het woord.  Wanneer hoofd en hart in balans zijn, kan een kind tot optimale ontwikkeling komen. Ons schoolgebouw en haar directe omgeving dragen daar heel positief aan bij."

Margot van Uden, directeur

"We maken een goede verdeling in leren met hoofd, hart en handen"

“Ik ben trots op De Bolderik omdat we een goede verdeling maken in het leren met het hoofd, het hart en met de handen. Op allerlei niveaus en met verschillende leerstijlen wordt gewerkt, waardoor ieder kind zich goed kan ontwikkelen. We werken in een gedreven en leergierig team. Ook voor onszelf leggen we de lat hoog.”

Mireille de Koning

"Voor mij is De Bolderik thuiskomen"

"Wat ik bijzonder aan De Bolderik vind, is dat het kind centraal staat. We maken samen onderwijs. Samen leren en samen spelen. Altijd kijken we naar het kind als individu. Kinderen die meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben, krijgen leerstof die voor hen passend is. Voor mij is De Bolderik thuiskomen."

Peet Mangnus

"Ons team bestaat uit verschillende karakters, waar waardering en saamhorigheid altijd voorop staan."

“De Bolderik is een fijne school. De centrale ligging in het dorp en een inpandige BSO zijn zeker pluspunten. Maar ook de aanwezigheid van twee speelplaatsen is fijn. Op de speelplaats speciaal voor de kleuters van groep 1 en 2 voelen de kleinsten zich veilig en hebben wij als leerkrachten een goed overzicht. De oudere kinderen mogen ook gebruik maken van het veld naast de school, dat geeft ze veel bewegingsruimte.

In de school heerst een gezellige sfeer. Ouders zijn altijd welkom en helpen veel mee. Ik heb fijne collega’s. Ons team bestaat uit verschillende karakters, maar waardering en saamhorigheid staan altijd voorop. Voor ons mag ieder kind er zijn; waardering en aandacht voor ieder kind!”

Karlien Verhoeven

"Kinderen van verschillende leeftijden leren met elkaar samenwerken en spelen"

"Door het werken in de verschillende bouwen leren kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken en spelen. Een mooi voorbeeld van ´samen sterker´ is onze weekopening. Elke maandag starten we de week gezamenlijk met kinderen, ouders en het team. Dit is hèt moment om samen te vieren, belangrijk nieuws te delen en aan elkaar te vertellen welke activiteiten er die week plaatsvinden."

Alice Goossens


"Word de beste versie van jezelf!"

"Bij deze openingszin uit de visie van de Bolderik kan ik mij helemaal vinden. Ik heb ervaren dat op de Bolderik het kind centraal staat. Elk kind heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, interesses, hobby’s, karaktertrekken en eigenaardigheden. Op de Bolderik mogen de kinderen zijn wie ze zijn. Binnen die eigenheid wordt ernaar gestreefd om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen: zo worden ze de beste versie van zichzelf!

Dit wordt bereikt door de leerlingen nieuwsgierig te maken, te prikkelen, na te laten denken over hun eigen talenten en leervragen en ze te laten werken in verschillende onderwijsvormen. Op deze manier wordt het onderwijs uitdagend voor ze.

Wat mij aanspreekt is de open sfeer op de school. Er heerst echt een sfeer van “We doen het samen”: de leerlingen samen in de klas, de leerkracht samen met leerlingen, alle klassen samen, het team samen maar ook zeker de school (leerkrachten en leerlingen) samen met de ouders en de gemeenschap in Heeswijk-Dinther.

De leerlingen, ouders en het team hebben ervoor gezorgd dat ik me snel thuis voel op de Bolderik!"

Ric Hagenaars’Het start met relatie’’

‘’Om de beste versie van jezelf te worden, in verbondenheid met je omgeving, wordt gestart met relatie. De relatie tussen leerkracht en leerling is van cruciaal belang voor de ontwikkeling. Leerlingen presteren beter wanneer ze een positieve relatie hebben met hun leerkracht. Het welbevinden van zowel de leerlingen als de leerkrachten wordt beïnvloed door de relationele vaardigheden van de leerkracht.

Op De Bolderik wordt veel aandacht besteedt aan de relatie tussen leerkracht en leerling. Leerkrachten op De Bolderik voelen intuïtief aan dat relaties met leerlingen belangrijk zijn. Ook de kennis is aanwezig om het pedagogisch handelen te verbeteren. Op De Bolderik speelt de relatie tussen leerkracht en leerling een grote rol. ‘’

Jeroen Janssen

Social Media