De juiste schoolkeuze maken

Een keuze maken 

Als je kind binnenkort 4 jaar wordt, ben je waarschijnlijk op zoek naar de juiste basisschool voor je kind. Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer en leerdoelstellingen. Op deze pagina geven wij speciaal informatie voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. 

​Natuurlijk ben je welkom om een kijkje te komen nemen met je kind op onze school. Je kunt dan gewoon bellen voor een persoonlijke afspraak. Telefoonnummer: 0413-293055. Vraag naar onze directeur, Margot van Uden.

Informatieavond en open ochtendenJaarlijks, doorgaans in februari, organiseren wij een informatieavond voor belangstellende ouders die op zoek zijn naar de passende school voor hun kind. Deze avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Je krijgt informatie over het onderwijs op De Bolderik, je kunt in de verschillende groepen een kijkje nemen en kennis maken met de leerkrachten.


Rond de informatieavond ontvangen wij je graag tussen 9.00 en 11.30 uur tijdens onze open ochtenden. Dan is de school "in bedrijf". Tevens nodigen wij die ochtenden je kind uit om mee te komen spelen en werken in groep 1-2.


Het instromen van nieuwe leerlingen

Zodra het ingevulde inschrijfformulier op De Bolderik aanwezig is, ontvang je van onze administratie een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van je kind. 


Enkele maanden voordat je kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact met je op om alvast informatie te geven, oefenochtenden in te plannen en een intakegesprek af te spreken. In overleg plannen we vijf halve dagen verspreid over enkele weken, waarop je kind mag komen oefenen.
Daarnaast zal er schriftelijke informatie naar je worden gestuurd, dit ter voorbereiding voor de gang van zaken op onze school en met name over hoe alles in groep 1-2 gaat. Deze informatie is ook op onze site als bijlage te vinden. 

Meer informatie? klik hier om het informatieboekje van groep 1-2 te downloaden.


Bij deze schriftelijke informatie zit tevens een intakeformulier. Wij vragen je om dit formulier over je kind in te vullen en te retourneren aan school. Op deze manier hebben de leerkrachten vooraf aan het intakegesprek al belangrijke informatie over je kind.

Net voordat je kind 4 jaar zal worden, sturen wij een persoonlijk kaartje naar je kind, als uitnodiging wanneer te mogen starten op De Bolderik.

Vanaf de vierde verjaardag, is je kind iedere schooldag welkom. De kinderen die in de zomervakantie of net daarna vier jaar worden, mogen indien je dat wenst nog voor de zomervakantie komen oefenen.
Maar je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen en je kind pas na de zomervakantie te laten beginnen. Of er dan wordt gestart met halve dagen of meteen met hele dagen, zal in overleg met je worden beslist.

De kinderen die net vòòr de zomervakantie of kerstvakantie jarig zijn, mogen wel komen oefenen in die periode, maar starten pas volledig na deze vakanties. Dit is een gezamenlijke afspraak met de andere scholen en peuterspeelzaal in Heeswijk-Dinther.

Na ongeveer twee maanden dat je kind bij ons op school zit, zal er een welbevindingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek heeft als doel om te kijken of je kind zich prettig voelt op school en te evalueren hoe de eerste maanden zijn gegaan. Daarna zullen de oudergesprekken na iedere zes maanden plaatsvinden aan de hand van onze observaties met het kindvolgsysteem ‘KIJK!’.

Mochten er nog vragen zijn over het instromen van je kind, dan kun je altijd contact met ons opnemen!

Ook ben je natuurlijk altijd welkom om eerder dan de oefendata een kijkje te komen nemen met je kind op onze school. Je kunt dan gewoon bellen voor een persoonlijke afspraak. Onze open ochtenden in het voorjaar zijn ook nog extra momenten om te komen kijken als de school ‘in bedrijf’ is. 

Meer informatie? Klik hier om het document 'informatiebrief instromen' te downloaden.

Klik hier om het intakeformulier voor nieuwe leerlingen te downloaden

Social Media