BSO


Buitenschoolse opvang op school en buiten school

Samenwerkingsovereenkomst buitenschoolse opvang
De Bolderik heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kindercentrum Kindertuin BV. Die heeft betrekking op buitenschoolse opvang (BSO), alsmede op organisatorische en financiële aangelegenheden voor voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang, opvang op schoolvrije dagen, een aanbod van vrije tijdsvoorziening en vervoer. Kindercentrum Kindertuin verzorgt BSO voor kinderen van 4 t/ m 12 jaar. Informatie is verkrijgbaar via de website www.kindertuin.com en bij de schoolleiding.


BSO op school

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is in de school een locatie van BSO gehuisvest. Kindercentrum Kindertuin verzorgt deze BSO. Het lokaal naast de kinderkeuken is ingericht voor BSO door Kindercentrum Kindertuin. Zij organiseert voorschoolse- en naschoolse opvang van 7.00 – 19.00 uur. Informatie is verkrijgbaar via de website www.kindertuin.com en bij de schoolleiding.


BSO buiten school

Naast Kindercentrum Kindertuin verzorgt Kinderopvang Humanitas buitenschoolse opvang op een locatie buiten de school in Heeswijk-Dinther. Informatie via de website:
www.kinderopvanghumanitas.nl

Social Media