Leren van en met elkaar

De kinderen van verschillende leeftijden en leerniveaus leren van en met elkaar: samen leren, samen werken en samen ontdekken. Kinderen leren ook om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun taakwerk. Ze leren met behulp van een dag/weektaak hun werk te plannen en er kritisch naar te kijken. In de weektaak staan verplichte taken en keuzetaken voor het oefenen van de basisvaardigheden en het verwerken van kernconceptopdrachten. Groepsoverstijgend werken kinderen aan bijvoorbeeld de kernconcepten. Dat geeft de mogelijkheid om kinderen van verschillende leeftijd en leerniveaus samen te laten werken.

Social Media